Erven of onterft:

Deskundig advocaat erfrecht te Venray helpt.

Julicher & Meijer Advocaten gevestigd aan de Leunseweg 6a te Venray helpt u als de afwikkeling van de erfenis (bijvoorbeeld de verdeling) voor problemen zorgt. Bel daarvoor: 0478 - 521070.

Overlijden en erfrecht. Welke problemen ontstaan er?

Het overlijden van een familielid of een naaste is een emotionele, verdrietige tijd waarbij er ook nog veel geregeld dient te worden waar u feitelijk niet mee bezig bent. Praktische zaken dienen te worden afgewikkeld zoals huurcontracten en verzekeringen die dienen te worden opgezegd, inboedel en banksaldi zoals spaarrekeningen moeten verdeeld worden. Er moet navraag gedaan worden naar de vraag of er een testament is of dat er geen testament is waardoor het algemene recht geldt.

Keuzes:

Juridisch gezien zijn er keuzes te maken.
Zijn de schulden groter dan de nalatenschap? Dient de erfenis aanvaard te worden en zo ja, hoe? Zuivere aanvaarding? Beneficiaire aanvaarding? De advocaat erfrecht te Venray kan u hierin adviseren.

Na aanvaarden:
Als de nalatenschap positief is krijg je met andere problemen te maken. Immers moet er dan een verdeling van de erfenis plaatsvinden. Hierbij spelen emotionele en financiële zaken door elkaar een rol.
Daar waar het in het verleden de erflater was die de zaken regelde en het gezin of familie bij elkaar hield kunnen nu, om allerlei redenen ruzies ontstaan tussen erfgenamen en derden over de verdeling van de erfenis. Vaak heeft dit te maken met een gebrek in communicatie waardoor er misverstanden ontstaan die tot achterdocht leiden. Hier komt de erfrechtadvocaat pas echt tot zijn recht.

 • Is er (bijvoorbeeld na eerdere scheiding of eerder overlijden) sprake van een nieuwe levenspartner of relatie die in de woning te Venray woont en spullen van de erflater gebruikt of als eigendom ziet?
 • Zijn er stiefouders, stiefkinderen of halfbroers- en zussen? Erven die een gelijk deel?
 • Heeft een van de kinderen meer schenkingen ontvangen tijdens het leven van de erflater? Zijn deze goed geadministreerd? Wordt inbreng gevraagd?
 • Zijn er leningen geweest? Zijn hier bewijsmiddelen van?
 • Voelt iemand zich achtergesteld bij de verdeling?
 • Is er verschil van mening over de waarde van de woning te Venray of concrete inboedelzaken/sieraden?
 • Zijn er mensen (de aangetrouwden /de koude kant) die tellen op het vermogen en daar zoveel mogelijk uit willen halen?

Al deze vragen betreft kunnen tot geschillen in de afwikkeling van een erfenis leiden en tot vragen rond de verdeling waarbij u de hulp van een erfrecht advocaat nodig heeft.

Neem dan contact op met onze erfrechtadvocaat in Venray. Wij helpen u niet alleen in Venray, maar ook in de directe omgeving van Venray. Het eerste gesprek is daarbij gratis. Neem derhalve contact op met de erfrecht advocaat Mr. Rob Julicher via het contactformulier of via tel.: 0478-521070

Testament:

Vervolgens zijn er natuurlijk problemen die voortkomen uit het testament dat de overledene heeft gemaakt.

 • Is het testament onduidelijk? Zo ja hoe moeten onderdelen van het testament worden uitgelegd?
 • Is er sprake van een wilsgebrek bij de erflater en zo ja hoe dient het testament te worden aangetast?
 • Wordt er iemand onterfd in het testament en hoe kan dat aangetast worden?
 • Zijn de kindsdelen in acht genomen?
 • Zijn er verrassingen in het testament? Verwachtte iemand een aanzienlijke erfenis maar gaat die naar een goed doel?
 • Is er sprake van een legaat of een vruchtgebruik.

Bij al deze vragen geldt, hoe dient het testament uitgelegd te worden, dient de weg die de overledene in het testament heeft gekozene ook gevolgd te worden? Kan het testament aangetast worden?

U zoekt de hulp van een advocaat erfrecht in en om Venray.

Wij helpen u graag met:

 • de verdeling;
 • de uitleg van het testament;
 • duidelijkheid van kosten;
 • strategisch opereren om uw rechten veilig te stellen;
 • handelend optreden.

Eerste gratis consult:

Neemt u svp contact op met de advocaat erfrecht van ons kantoor te Venray en wel met Mr. Rob Julicher via telefoonnummer 0478 - 52 10 70 of door het invullen van het contactformulier. Binnen één dag zal contact opgenomen worden. Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dan kunt u ook rechtstreeks bij ons terecht en wij helpen u verder.

Neem contact met ons op:

Naam:

Email:

Onderwerp:

Bericht: