Mediation

Mediation is een wijze van geschillenbeslechting die het beste werkt in het geval de relatie met de andere betrokkenen op enigerlei wijze in stand dient te blijven dan wel procederen geen echte oplossing biedt voor het conflict. Mediation maakt een snelle en efficiënte oplossing mogelijk waarin alle partijen zich kunnen vinden en waarbij u zelf de uitkomst kunt beïnvloeden.
Mediation in algemene zin geschiedt door Mr. J. Meijer
Mediation op het vlak van personen- en familierecht en dan met name bij echtscheidingen geschiedt door Mr. R.H.A. Julicher. Voor meer informatie over mediation bij echtscheidingen klik op de link. U wilt voorkomen dat u voor verrassingen komt te staan. Op deze gespecialiseerde website wordt uitgelegd wat de kosten zijn en waarom u juist een advocaat-mediator in de hand wilt nemen in verband met deze kosten.

Uw Contactpersoon

Onze contactpersoon is: Mr. J. Meijer voor algemene Mediation en Mr. R.H.A. Julicher voor echtscheidingsmediation.

Meer informatie

Voor meer informatie over mediation bel ons op telefoonnummer 0478-521070

Toepassingen Mediation

zakelijke geschillen;
geschillen tussen werkgever en werknemers;
geschillen tussen ondernemingen;
geschillen tussen directie en ondernemingsraad;
geschillen tussen zakelijke samenwerkingsverbanden (maatschappen, V.O.F's, enz.)
geschillen tussen echtgenoten (echtscheidingsbemiddeling);
geschillen tussen buren

Contact opnemen?