Echtscheidingsadvocaten Venray, voor echtscheidingen, zowel eenzijdig alsook gezamenlijk (mediation), wijziging alimentatie, omgang en gezag.

Echtscheidingen:

De echtscheidingsadvocaten op ons kantoor te Venray hebben een ruime ervaring op het gebied van het echtscheidingsrecht en procedures tot wijziging / vaststelling van alimentatie, omgang en gezag. Ook kunnen zij u bijstaan in het verweer tegen OTS, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van uw kinderen (lees meer ……..) en andere aspecten van het familierecht.

Wij begeleiden u als echtscheidingsadvocaten ook bij het verdelen van het gemeenschappelijke vermogen, het overnemen van een huis en coachen u bij het treffen van goede omgangsregelingen en het maken van goede afspraken met betrekking tot de overige zaken die voor uw kinderen geregeld dienen te worden.

Kosten:

Een echtscheiding hoeft niet duur te zijn.
Al vanaf € 600,- is het bij ons advocatenkantoor mogelijk op gemeenschappelijk verzoek (dus samen) uw echtscheiding te regelen (inclusief het griffierecht). Hiervoor is nodig dat u beiden in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtshulp en dat u beiden (gezien het inkomen en vermogen) in aanmerking komt voor de laagste eigen bijdrage. De overheid draagt dan de overige kosten. Informeer bij ons, maak gerust een afspraak voor een spreekuurcontact op ons kantoor te Venray of kijk voor de voorwaarden op www.rechtstbijstand.nl.

Gezien de mogelijkheid van het aanvragen van gefinancierde rechtshulp / gesubsidieerde rechtsbijstand, maar ook in geval van betalende zaken zijn wij dus duidelijk goedkoper dan de zogenaamde mediators die her en der opkomen en wat belangrijker is, beschikken wij wel over kennis, opleiding en ervaring.

Meer over de kosten, waaronder vaste prijsafspraken, vindt u op onze gespecialiseerde website www.uit-elkaar.nl

Opbrengst procedure:

Een procedure kan duidelijkheid brengen in een verwarrende situatie (omtrent omgang bijvoorbeeld) maar kan ook een financiële lastenverlichting met zich brengen.

Voor de alimentatie ontvangende partij kan door onze advocaten vermeerdering van partneralimentatie en kinderalimentatie gevraagd worden, voor de alimentatie betalende partij kan vermindering van partneralimentatie en kinderalimentatie gevraagd worden. Uiteraard moet dit kunnen worden onderbouwd.

Onze advocaten, gespecialiseerd in echtscheidingen, alimentatie en gezagskwesties kunnen u bijstaan. Ons kantoor is gevestigd aan de Leunseweg te Venray.

Gespecialiseerde website:

Zie tevens onze gespecialiseerde website:

www.uit-elkaar.nl

Folder:

Als u een en ander rustig wilt nalezen dan kan dat door onze folder te downloaden door op onderstaande link te klikken. De echtscheidingsfolder opent dan in een nieuw venster als PDF.

Klik hier om de folder te openen…

belangenbehartiger:

De familierechtspraktijk, waaronder echtscheidingen, gezagssituaties, alimentatiekwesties, ondertoezichtstellingen enz. voor Venray en omgeving wordt behartigt door de echtscheidingsadvocaten Mr. Rob Julicher en Mevrouw Mr. D. Strijbosch. U kunt met deze advocaten contact opnemen bij vragen over echtscheiding of beëindiging samenwoning dan wel voor vervolgzaken zoals de wijziging van alimentatie, omgang, gezag enz..

Vraagpunten:

Vraagpunten bij echtscheidingen en echtscheidingsprocedures kunnen zijn:

 • Hoe regel ik alles zo goed mogelijk voor de
  kinderen;
 • Hoe is de gezagssituatie van de
  minderjarige kinderen;
 • Bij wie blijven de kinderen wonen als beide partijen
  te Venray wonen?
 • Bij wie blijven de kinderen wonen als een van beide
  partijen verhuisd?
 • Hoe regelen wij alles rond de school?
 • Welke omgangsregeling krijgt de niet verzorgende
  ouder? Hoe wordt het halen en brengen verzorgd als
  een van de ouders uit Venray verhuisd;
 • Wat te doen met de woning bij echtscheiding;
 • Kan ik het huis overnemen? Kan ik de
  hypotheek overnemen?
 • Kan mijn (ex)echtgenoot de woning overnemen
  en wat moet ik dan?
 • Hoe zit het met de overwaarde in de woning?
  Hoe zit het met de hypotheek blijf ik daarvoor
  aansprakelijk?
 • Hoe verloopt de gerechtelijke procedure
  tot echtscheiding of tot verkrijging van
  partneralimentatie of kinderalimentatie;
 • Is het mogelijk voor de duur van de procedure een
  voorlopige voorziening te treffen omtrent de kinderen,
  de alimentatie en bijvoorbeeld het gebruik van de
  woning te Venray? Anders heb ik geen inkomen en geen
  dak boven mijn hoofd.
 • Hoe volgt de vaststelling of wijziging van
  alimentatie ten behoeve van de ex-echtgenote;
 • Hoe volgt de vaststelling of wijziging van
  de bijdrage in de onderhoudskosten (alimentatie) van minderjarigen;
 • De verdeling van gemeenschappelijke goederen
  bij echtscheiding;
 • Hoe de pensioenen te verdelen bij echtscheiding?

Neem contact met ons op:

Naam:

Email:

Onderwerp:

Bericht: