De echtscheidingsadvocaat te Venray, uw steun tijdens de echtscheiding.

Een echtscheiding is emotioneel zwaar en ingrijpend. Zij tast het belangrijkste in uw leven aan, namelijk uw relatie tot uw naasten zoals kinderen, ouders en relatie, maar ook uw woonomgeving, alimentatie/inkomen, vermogen. Wij begrijpen dat en helpen u in deze moeilijke fase.

Echtscheidingsrecht:

De echtscheidingsadvocaten op ons kantoor te Venray hebben een ruime ervaring op het gebied van het echtscheidingsrecht en procedures tot wijziging / vaststelling van alimentatie, omgang en gezag. Bel ons vrijblijvend op 0478 - 521070

Maar ook in zaken die niet gerelateerd zijn aan echtscheidingen kunnen onze advocaten u binnen het personen- en familierecht bijstaan. Dit kan bijvoorbeeld in geval van een voornaamswijziging, maar ook bij het verweer tegen een ondertoezichtstelling ( OTS ) en uithuisplaatsing van uw minderjarige kinderen (lees meer ........).

Wij begeleiden u ook tijdens de scheiding bij het verdelen van het gemeenschappelijke vermogen (ook als er huwelijkse voorwaarden zijn) het overnemen van een huis te Venray of elders, het verdelen van de pensioenen. Bovendien coachen wij u bij het treffen van goede omgangsregelingen en het maken van goede afspraken met betrekking tot de zaken die voor uw kinderen geregeld dienen te worden zoals bijvoorbeeld de alimentatie en de omgangsregeling.

Een echtscheiding hoeft niet duur te zijn:

Onderscheid dient gemaakt te worden tussen de situatie dat een van de partijen zich tot ons wendt of beide dat doen in een gemeenschappelijk verzoek, waarbij wij als mediator optreden.

Tegenspraak:
Als een van partijen zich tot ons wendt vindt er toch overleg met de wederpartij en diens advocaat plaats om een vechtscheiding te voorkomen en zo de kosten te beperken. Ook is het vaak mogelijk om gesubsidieerde rechtsbijstand aan te vragen waarbij de overheid een groot deel van de kosten draagt.

Samen scheiden / mediation door advocaat als mediator:
Als beide partijen zich tot ons wenden om samen te scheiden dan kunnen de kosten vaak goed beperkt worden doordat beide echtgenoten dan wel één van hen vaak in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging).
Al vanaf € 600,- is het bij ons mogelijk op gemeenschappelijk verzoek (dus samen met een mediator middels mediation) uw echtscheiding te regelen (inclusief het griffierecht). Hiervoor is nodig dat u beiden in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtshulp en dat u beiden (gezien het inkomen en vermogen) in aanmerking komt voor de laagste eigen bijdrage. De overheid (Raad voor Rechtsbijstand) draagt dan de overige kosten. Indien een van de partijen voor een toevoeging in aanmerking komt rekenen wij als honorarium voor de andere partij slechts de helft van het aantal uren. Informeer bij ons, maak gerust een afspraak voor een spreekuurcontact in Venray of kijk voor de voorwaarden op www.rechtsbijstand.nl. Het is overigens niet nodig om eerst contact op te nemen met het juridisch loket wij helpen u direct en regelen ook de verlaging van de eigen bijdrage met u. Bel voor een vrijblijvend gesprek met: 0478-521070.

Meer over de kosten, waaronder vaste prijsafspraken, vindt u op onze gespecialiseerde website www.uit-elkaar.nl

Opbrengst procedure:

Een procedure kan duidelijkheid brengen in een verwarrende situatie (omtrent omgang bijvoorbeeld) maar kan ook een financiële lastenverlichting met zich brengen.

Voor de alimentatie ontvangende partij kan vermeerdering van partneralimentatie en kinderalimentatie gevraagd worden, voor de alimentatie betalende partij kan vermindering van partneralimentatie en kinderalimentatie gevraagd worden. Uiteraard moet dit kunnen worden onderbouwd.

Een advocaat voor echtscheidingen dan wel voor alimentatie van ons kantoor in Venray kan u hierbij bijstaan. Wij zijn niet alleen in Venray zelf werkzaam, maar ook in de omgeving van Venray, zoals in Horst, Venlo, Boxmeer, Overloon, Gennep enz..

Gespecialiseerde website

Zie tevens onze gespecialiseerde website:

www.uit-elkaar.nl

Folder:

Als u een en ander rustig wilt nalezen dan kan dat door onze folder te downloaden door op onderstaande link te klikken. De echtscheidingsfolder opent dan in een nieuw venster als PDF.

Klik hier om de folder te openen... Folder_familierecht

Belangenbehartiger / Echtscheidingsadvocaat:

De familierechtpraktijk in Venray wordt behartigt door Mr. Rob Julicher en mevrouw Mr. D. Strijbosch. Zij zijn advocaten waar u contact mee kunt opnemen bij vragen over echtscheiding of beëindiging samenwoning. Zij helpen u ook bij vervolgzaken zoals de wijziging van alimentatie, omgang enz.. Het is vervolgens mogelijk om tijdens het vrijblijvende en gratis spreekuurcontact op ons kantoor aan de Leunseweg te Venray uw eerste vragen al te bespreken. Bel daartoe direct en vrijblijvend met: TEL: 0478-521070

 

Naam:                                                       E-Mail:

Telefoon:                                                   Onderwerp:

Bericht:

De onderwerpen waar wij ons op richten binnen de personen- en familierechtpraktijk:

 • Echtscheiding (zie hier beneden de vraagpunten)
 • Boedelscheiding zowel bij gemeenschap van goederen als bij huwelijksvoorwaarden
 • Verevening c.q.verdeling van pensioenen van de partner(wijziging van)
 • Partner- en kinderalimentatie
 • Wijziging van het Ouderlijk gezag over minderjarigen
 • Afstammingsrecht, waaronder het erkennen of ontkennen van vaderschap
 • Wijziging feitelijke verblijfplaats minderjarige
 • Wijziging omgangsregeling
 • Curatele en bewind (mentorschap)
 • Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
 • Wijziging van de voornaam

Vraagpunten bij echtscheidingen en echtscheidingsprocedures kunnen zijn:

 • Is een echtscheiding gezamenlijk regelen mogelijk?
 • Hoe regel ik alles zo goed mogelijk voor de kinderen;
 • Hoe is de gezagssituatie van de minderjarige kinderen;
 • Bij wie blijven de kinderen wonen als wij in Venray blijven wonen?
 • Bij wie blijven de kinderen wonen als een van ons uit Venray vertrekt?
 • Hoe regelen wij alles rond de school te Venray of elders?
 • Welke omgangsregeling krijgt de niet verzorgende ouder en wat als de verzorgende ouder uit Venray vertrekt?
 • Wat te doen met de woning bij echtscheiding;
 • Kan ik het huis overnemen?
 • Kan ik de  hypotheek overnemen?
 • Kan mijn (ex)echtgenoot de woning overnemen en wat moet ik dan?
 • Hoe zit het met de overwaarde in de woning?
 • Hoe zit het met de hypotheek blijf ik daarvoor aansprakelijk?
 • Hoe verloopt de gerechtelijke procedure tot echtscheiding of tot verkrijging van partneralimentatie of kinderalimentatie;
 • Is het mogelijk voor de duur van de procedure een voorlopige voorziening te treffen omtrent de kinderen, de alimentatie en bijvoorbeeld het gebruik van de woning? Anders heb ik geen inkomen en geen dak boven mijn hoofd in Venray.
 • Hoe volgt de vaststelling of wijziging van alimentatie ten behoeve van de ex-echtgenote;
 • Hoe volgt de vaststelling of wijziging van de bijdrage in de onderhoudskosten (alimentatie) van minderjarigen;
 • De verdeling van gemeenschappelijke goederen bij echtscheiding;
 • Hoe de pensioenen te verdelen bij echtscheiding?

Recente Tweets Julicher & Meijer Advocaten