Dé advocaat burenrecht voor Venray (Limburg) en omstreken. Makkelijk gelegen in de driehoek Venlo - Horst, Boxmeer en Deurne:

Het burengeschil in Venray of omgeving:

Geschillen met buren zijn vaak ontstaan uit kleine ergernissen die uitvergroot zijn geworden waarna elke gedraging en mededeling op een weegschaal komt te liggen. Uw woon- en leefgenot wordt aangetast en als de zaken uit de hand lopen kan zelfs uw persoonlijke veiligheid aangetast worden. Ook kan het zijn dat de “nieuwe” buren het niet eens zijn met al lang bestaande situaties.

Krijgt u het volgende te horen van uw buurman?

“Die schutting staat op mijn grond en moet weg” of
“Die boom staat te dicht bij de erfgrens en moet weg”

Moet dit dan inderdaad weg? Nee, dat is niet zeker.  Misschien is er wel een erfdienstbaarheid (bijvoorbeeld door verjaring), persoonlijk recht of andere reden waarom u hier niet mee akkoord hoeft te gaan. In het burenrecht is vaak de feitelijke situatie bepalend alsmede de vraag hoe lang die situatie al bestaat.

Herkenning:

Als u uw situatie in onderstaande voorbeelden herkent dan kunt u zich het beste zo snel mogelijk contact met ons opnemen.

  • Bomen binnen een te korte afstand van de erfgrens;
  • Overhangende takken;
  • Privacyschending door camera's en dergelijke;
  • Parkeerproblematiek;
  • Het medegebruik van een gemeenschappelijke oprit, weg of pad;
  • Verkeerde grensbepalingen, verkeerd geplaatste schuttingen, heggen of andere erfafscheidingen en andere grensgeschillen zoals bouwwerken (gedeeltelijk) op het terrein van de buren;
  • Afwatering van regenwater op terrein buren;
  • Geluidsoverlast of rookoverlast; spelende kinderen;
  • Erfdienstbaarheid of erfdienstbaarheden, persoonlijke rechten ontstaan door afspraken, toegang tot het erf van de buren, noodweg;

Professionele hulp door een deskundig advocaat burenrecht te Venray:

Het snel, goed oppakken en het uitzetten van een duidelijk strategie is belangrijk in dit soort zaken.

Bewijspositie:

Ook belangrijk is het dat u (zonder overigens de privacy van de buren aan te tasten) uw bewijspositie vastlegt onder andere door foto's, camerabeelden, kadasterkaarten, notariële akten, processen verbaal, mutaties bij de politie enz. te verzamelen. Ook kunt u verklaringen van eerdere bewoners van uw pand en van vroegere buren vragen alsmede duidelijke (oude) foto's.

In een procedure:

In een eventuele gerechtelijke procedure kan een duidelijke bewijspositie vaak een groot verschil uitmaken, maar ook als u (de advocaat / rechtsbijstandverlener van) de buren wenst te overtuigen dat u het gelijk aan uw zijde hebt en de zaak onderling kunt regelen.

Inschakeling burenrecht advocaat Venray:

Vooral ook gezien de complexe juridische aspecten binnen het burenrecht zoals erfdienstbaarheden, verkrijgende verjaring van eigendom, vestiging van erfdienstbaarheden door verjaring, afwatering van daken, overstekende dakpannen, noodwegen etc. is inschakeling van een advocaat eigenlijk onontkoombaar.
Graag helpen wij u in dit soort zaken. Neem gerust contact op met advocaat Mr. R.H.A. Julicher van Julicher & Meijer Advocaten te Venray, op tel.: 0478-521070, ook als u niet in Venray (provincie Limburg) woont maar bijvoorbeeld in Venlo, Horst aan de Maas, Deurne of Boxmeer.

 

Eerste gratis consult:

Voor een gratis Eerste gesprek, neem contact op met ons kantoor te Venray middels het onderstaande telefoonnummer of door het invullen van het contactformulier (button). Binnen één dag zal contact opgenomen worden.

Neem gratis telefonisch contact op
tel.: 0478-521070 of via het contactformulier hier beneden.

Naam:                                                       E-Mail:

Telefoon:                                                   Onderwerp:

Bericht: