Cliënttevredenheidsonderzoek

Graag horen wij over de dienstverlening van ons kantoor.
Uiteraard zullen wij uw antwoorden zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen en zij zijn slechts
bedoeld voor interne doeleinden namelijk het verbeteren van onze dienstverlening.