Blog

15nov, 18

Bomen en struiken te dicht bij de erfgrens?

Soms claimt men alles te weten van burenrecht.
Men geeft aan dat bomen op 2 meter van de erfgrens mogen staan en struiken op 50 centimeter van de erfgrens.

In beginsel is dat juist als men de wet volgt Artikel 5:42 lid 2 BW.

Echter APV of plaatselijke gewoonte:

Wist u dat de APV of plaatselijke gewoonte een uitzondering kan maken op de afstand van bomen of heesters tot de erfgrens?
Wist u dat de APV Venray hier een uitzondering op maakt?

De APV Venray 2017 zegt het namelijk het volgende:
"Artikel 4:12i Afstand tot de erfgrenslijn
De afstand als bedoeld in artikel 5:42 van het Burgerlijk Wetboek is vastgesteld op 0,5 meter voor bomen, op nihil voor heesters en heggen in privaat eigendom en op nihil voor bomen, heesters en heggen die staan op openbaar terrein. De afstand als bedoeld in artikel 5:42 Burgerlijk Wetboek is vastgesteld op nihil voor bomen, heggen en heesters in eigendom en beheer van de gemeente."

Pas dus op met algemeenheden die verteld worden over het burenrecht en ga te rade bij een specialist. Bel: 0478 - 52 10 70 en zie voor meer informatie onze pagina over burenrecht.

Lees meer ...........