Advocaat Bouwrecht voor Venray en omgeving:

Consument koper woning met gebreken:

Als consument bij de koop van een (nieuwbouw) woning, als consument bij een verbouwing en als bouwbedrijf, projectontwikkelaar, aannemer, installatiebedrijf, investeerder of architect heeft u in de woning- en utiliteitsbouw te maken met het bouwrecht.

Voor de consument / woningeigenaar is het natuurlijk vaak zo dat het een geschil vaak zal gaan over meerwerk of minderwerk, zal gaan over de gebreken of fouten in de bouw, wanprestatie die gepleegd is en eventuele schadevergoedingsvorderingen die hiervan het gevolg zijn.

Denk aan kozijnen en deuren die niet goed geleverd zijn en die gebreken vertonen, denk aan constructiefouten in kozijnen die pas na langere duur tot vochtoverlast, slecht schilderwerk, houtrot en betonrot leiden.

Ook kunnen vorderingen op bouwbedrijven voortvloeien uit te laat opleveren, boetebedingen enz.

Aan de andere kant is het steeds weer het bouwbedrijf of de installateur die zich dient te verweren.

Mr. Rob Julicher van ons kantoor te Venray staat beide partijen in procedures bij en heeft dus weet van de strategieën aan beide zijden.

gevaarpunten woningbezitters:

Een gevaarpunt voor particulieren / woningbezitters en daarmee een winstpunt voor projectontwikkelaars, aannemers, installateurs enz. is het navolgende:

Bij de bouw van woningen wordt gewerkt met contracten die een uitzondering maken op het algemene overeenkomstenrecht denk daarbij aan:
- Korte verjaringstermijnen om een vordering aan te brengen, deze kunnen, maar dat moet op de juiste wijze gebeuren, door stuiting verlengd worden.
- korte vervaltermijnen om een vordering neer te leggen bij de rechter of de geschillencommissie.
- Zeer korte garantietermijnen (denk bijvoorbeeld aan één jaar garantie op schilderwerk bij nieuwe woningen)
- Sommige termijnen gaan opnieuw lopen als de aannemer/projectontwikkelaar herstelwerkzaamheden heeft verricht
- Sommige verjaringstermijnen en vervaltermijnen in het bouwrecht gaan lopen op het moment dat je kennis droeg of kon dragen van het gebrek.

Tip voor huisbezitters:

Laat niet teveel tijd verlopen met het corresponderen met de aannemer of projectontwikkelaar aangezien anders de tijd om te procederen voorbij is gegaan.

Heeft u een nieuwe of bestaande woning gekocht en komt u toch nog achter gebreken? Sommige rechten die de eerste kopers hebben gaan volgens contract over op de opvolgend kopers. Laat ons beoordelen of u een kans heeft om het herstel van gebreken vergoed te krijgen. Ook vele jaren na de bouw van de woning kun je bij verborgen gebreken toch nog met succes een vordering instellen.

Heeft u advies nodig of heeft u een geschil dan helpen wij u graag bij procedures in geschillen en arbitrages. Wij procederen bij de rechtbank, de diverse geschillencommissies en bij arbitrage bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Bij geschillen kun je vaak denken aan:

- Aanbestedingsrecht;
- meerwerk en minderwerk;
- gebreken en verborgen gebreken;
- bouwgaranties;
- overschrijding van de bouwtijd;
- aansprakelijkheid in de bouw;
- oplevering van de bouw;
- retentierecht (van de aannemer);
- vertragingsclaims door het te laat opleveren bijvoorbeeld.

Wij zijn onder andere werkzaam in: Limburg, Brabant, Eindhoven, Venlo, Helmond, Deurne, Nijmegen, Venray, Uden, Veldhoven, Gemert, Nuenen en Boxmeer

Contact voor Bouwrecht:

Neem contact op met Mr. R.H.A. (Rob) Julicher, advocaat Venray, via tel.: 0478 – 52 10 70 of via het contactformulier.

 

Advocaat bouwrecht ook voor aannemers, projectontwikkelaars en installateurs.

De problemen, gevaren en overeenkomsten met consumenten die in het voorgaande zijn besproken en die kunnen optreden bij de bouw van woningen gelden ook voor de aannemers, projectontwikkelaars, architecten en installateurs. Deze zijn het namelijk die worden aangesproken tot vergoeding van de schade, herstel van de gebreken enz.

De gevaren voor de consumenten, kopers van woningen zijn tevens de voordeelpunten van de aannemers. Vooral een aannemer heeft veel te winnen in een procedure en kan zijn weg uitstippelen. Een weg die veelal leidt tot de Raad van Arbitrage voor de bouw.

Raad van Arbitrage voor de bouw.

Dit is de geschillenbeslechter voor de bouwgeschillen / procedures in de bouw. Vaak worden hier behalve een rechtskundig persoon en een deskundig griffier ook andere arbiters uit de bouw worden ingeschakeld. Dit kan zowel positief als ook negatief uitpakken voor bouwbedrijven. Het zijn weliswaar vaak mede bouwondernemers, doch zij zien wel direct waar de fouten gemaakt zijn, waar de kosten zijn bespaard en welke actie ondernomen moet worden om de fouten, gebreken enz. te herstellen, zulks juist vanwege hun ervaring en achtergrond.

De geschillenbeslechting via de Raad van arbitrage voor de bouw is derhalve voor beide partijen een goede manier om zaken tot een goed en met name ook snel einde te brengen. Bovendien is het ook mogelijk om (net als in gewone procedures) hier tot overeenstemming te geraken, al dan niet doordat de voorzitter een voorzet hiervoor doet.

Ook bouwbedrijven etc. staan wij bij in procedures. Voor vragen bel: 0478 - 521070 en vraag naar Mr. R.H.A. (Rob) Julicher of vul het contactformulier in.

Contact opnemen