Uitkeringsrecht, Participatiewet / bijstand, bezwaar- en beroepsprocedures:

Kort de gemeente uw uitkering? stopt of schorst zij uw uitkering? Bestaat de verdenking bij de gemeente dat u inkomen, vermogen (woning, grond, perceel, huis, appartement) in Turkije of Marokko.

Uitkeringsrecht

Als het om uitkeringen gaat dan gaat het over uw inkomen. Een beslissing van de gemeente Venray of andere gemeenten dan wel een uitkeringsinstantie is dus direct van invloed op dit inkomen en daarmee een belangrijke beslissing waar u bezwaar tegen moet maken als u het er niet mee eens bent. Het kan hierbij gaan om een weigering van de uitkering, een beëindiging / stopzetting van de uitkering, een verlaging van de uitkering, een opgelegde boete of sanctie bijvoorbeeld vanwege het niet voldoen aan uitkeringseisen, sollicitatieplicht, het te laat afgeven van stukken, het niet tijdig afmelden voor besprekingen enz

Op dit moment worden veel uitkeringen stopgezet als gevolg van ontdekt vermogen in het buitenland en dan met name woningen en appartementen in Turkije. Wij helpen u graag bij bezwaar- en beroepschriftenprocedures tegen de gemeente en tegen het stopzetten van de uitkering.

Rechtsbescherming

Een goede rechtsbescherming tegen de beslissing van de uitkeringsinstantie is van belang. Een goede advocaat dus ook. Wij kunnen u hierbij helpen en staan u graag bij in de bezwaar- en beroepsprocedures.

Kosten:

Wist u trouwens dat voor problemen met betrekking tot uitkeringen veelal een toevoeging (kosteloze rechtsbijstand met een eigen bijdrage) is aan te vragen en in het geval van een "bijstandsuitkering", zelfs de eigen bijdrage vaak door de gemeente Venray als bijzondere bijstand wordt vergoed? Neem dus contact met ons op, op telefoonnummer: 0478–521070.

Uitkeringen:

Wij helpen u met name op het gebied van "bijstandsuitkeringen" (Participatiewet),
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WIA, WAO), werkeloosheidsuitkeringen (WW).
De procedure betreft een procedure tegen de gemeente Venray of andere gemeente,
het UWV, het SVB of een andere uitkeringsinstantie eventueel na herkeuringen door
de keuringsinstelling.

Graag helpen wij u in dit soort zaken. Neem gerust contact op met advocaat
Mr. D. Strijbosch op ons kantoor aan de Leunseweg te Venray, het telefoonnummer is: 0478 – 52 10 70.

Eerste gratis consult:

Voor een gratis eerste gesprek, ook als u een rechtsbijstandverzekering heeft,
neem contact op met kantoor middels het onderstaande telefoonnummer of door het
invullen van het contactformulier (button).
Binnen één dag zal contact opgenomen worden.

Neem dus gratis en vrijblijvend telefonisch contact op
(tel.: 0478 – 52 10 70) of:

Contact opnemen?